Straatadvocaat Leeuwarden, Stanley ter Haar
Straatadvocaat

Stanley ter Haar De straatadvocaat

Stanley ter Haar De straatadvocaat. De Straatadvocaat werkt vanuit een onafhankelijke positie. Dit betekent dat de Straatadvocaat zich niet verbind aan zorgorganisaties of de overheid/gemeente. ( Zie manifest straatadvocaatStichting Straatadvocaat, of straatadvocaten dien zijn aangesloten bij een welzijnsorganisatie. ZIJN DUS NIET ONAFHANKELIJK.

De Straatadvocaat zoekt de verbinding op binnen de hulpverlening en politiek. Door kennis van de regionale sociale kaart kan de Straatadvocaat een oplossing zoeken voor mensen met uiteenlopende problemen. Wat hij ook doet is de knelpunten signaleren in de dienst – en hulpverlening. Door deze knelpunten op de juiste plekken aan te dragen slaat de Straatadvocaat een brug tussen (cliënten) instellingen, instanties en politiek.

De OGGZ

Het terrein en de doelgroep van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg – of bemoeizorg) is minder duidelijk te definiëren dan de mensen die gebruikelijk cliënt zijn binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Maar het is een vaststaand feit dat onder de doelgroep dak – en thuislozen onder deze zorg vallen. Het kenmerkende van de OGGZ is dat er vanuit de doelgroep (vaak) geen gerichte vraag is naar hulp. En soms wordt de zorg die geboden zelfs gemeden wat ervoor zegt dat sociale wijkteams en instanties geen contact kunnen maken met deze doelgroep.

‘De Straatadvocaat’ is geen hulpverlener en ook geen jurist, maar een onafhankelijke belangenbehartiger, met kennis van verschillende zaken rondom een individu/burger. 

Wij komen op voor de belangen van álle mensen die hiermee te maken hebben. Hoe doen we dat?

  • We proberen een brug te slaan tussen de mensen en de betrokken instellingen en gemeenten
  • We ondersteunen bij gesprekken
  • Denken met je mee
  • Bieden mogelijkheden
  • We zijn een luisterend oor (als onafhankelijk vertrouwenspersoon)

Wij kunnen adviseren, ondersteunen, doorverwijzen en waar nodig jouw belangen behartigen.

Plaats hier je reactie

Like
0
Geweldig
0
Boos
0

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.