stanley-ter-haar-de-straatadvocaat-Leeuwarden-mensenrechten
stanley-ter-haar-de-straatadvocaat-leeuwarden-mensenrechten
Stanley ter Haar StraatadvocaatStraatadvocaat

Stanley ter Haar De straatadvocaat

Stanley ter Haar De straatadvocaat
Stanley ter HaarStraatadvocaat 
Infoformatie Onafhankelijke clientondersteuning

De Straatadvocaat is een vertrouwenspersoon en belangenbehartiger  die onvoorwaardelijk kiest voor zijn cliënten. De straatadvocaat speelt een heel belangrijke rol: Hij is geen hulpverlener geen Jurist maar heeft kennis en kunde rondom de leefgebieden van cliënt. Boven al is de straatadvocaat onafhankelijk. Ten opzichte van de overheid, instellingen, instanties, organisaties of dienstverleners. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, kan een straatadvocaat nooit in dienst zijn van de overheid of zorginstellingen die door deze overheid/gemeenten worden betaald. Hier gaat het vaak mis in de branche. De straatadvocaat opereert op het snijvlak waar het vaak fout loopt, communicatie wordt onderbroken en waar de maatschappelijke én individuele lasten het grootst zijn. Doel is het herstellen van vertrouwen, bij elkaar brengen van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

De straatadvocaat werkt als onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijk te opzichte van zorgorganisaties of de overheid/gemeente. Er is geen financieel belang bij de hulp die hij of zij biedt. Wel kunnen er onkosten worden afgesproken, vaak heeft dit te maken met afspraken op locaties. Het betekent dus dat wil je echt onafhankelijk zijn een straatadvocaat niet in loondienst kan zijn van een zorginstelling of de overheid. Een zorginstelling word immers betaald of deels betaald door de overheid. De kans dat belangen door elkaar heen lopen is in di geval groter. Maar eerlijk is eerlijk. Ook de stadsadvocaten in loondienst begrijpen heel goed wat onafhankelijk weren betekend en hebben expertise ontwikkeld om binnen dit kader zo onafhankelijk mogelijk te opereren.

Conclusie

Hoe onafhankelijker je kunt werken, des te meer kun je het belang van de cliënt centraal zetten. Je kunt je dan beter inleven in de situatie, behoeften en wensen van de cliënt, en je kunt flexibeler en creatiever zijn in het bedenken van oplossingen. Je kunt ook sneller en effectiever handelen, zonder te hoeven wachten op toestemming of feedback van anderen. Onafhankelijk werken vergroot ook je zelfvertrouwen, motivatie en voldoening in je werk. Je voelt je meer betrokken bij je werk en je hebt meer plezier in wat je doet. Je kunt ook meer leren van je ervaringen en jezelf blijven ontwikkelen als professional.

De Straatadvocaat zoekt de verbinding op binnen de hulpverlening en politiek. Door kennis van de regionale sociale kaart kan de Straatadvocaat een oplossing zoeken voor mensen met uiteenlopende problemen. Wat hij ook doet is de knelpunten signaleren in de dienst – en hulpverlening. Door deze knelpunten op de juiste plekken aan te dragen slaat de Straatadvocaat een brug tussen (cliënten) instellingen, instanties en politiek.

De OGGZ

Het terrein en de doelgroep van de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg – of bemoeizorg) is minder duidelijk te definiëren dan de mensen die gebruikelijk cliënt zijn binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Maar het is een vaststaand feit dat onder de doelgroep dak – en thuislozen onder deze zorg vallen. Het kenmerkende van de OGGZ is dat er vanuit de doelgroep (vaak) geen gerichte vraag is naar hulp. En soms wordt de zorg die geboden zelfs gemeden wat ervoor zegt dat sociale wijkteams en instanties geen contact kunnen maken met deze doelgroep.

‘De Straatadvocaat’ is geen hulpverlener en ook geen jurist, maar een onafhankelijke belangenbehartiger, met kennis van verschillende zaken rondom een individu/burger. 

Wij komen op voor de belangen van álle mensen die hiermee te maken hebben. Hoe doen we dat?

  • We proberen een brug te slaan tussen de mensen en de betrokken instellingen en gemeenten
  • We ondersteunen bij gesprekken
  • Denken met je mee
  • Bieden mogelijkheden
  • We zijn een luisterend oor (als onafhankelijk vertrouwenspersoon)

Wij kunnen adviseren, ondersteunen, doorverwijzen en waar nodig jouw belangen behartigen.

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar © Desireé van Deurse 2023

Plaats hier je reactie

Vind ik leuk Like
0
Geweldig Geweldig
2
Boos Boos
0

Laat een reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *