ziekenhuis stuurt dikke rekening Desiree van deurse Straatadvocaat Heerlen
Desirée van Deurse StraatadvocaatStraatadvocaat

Ziekenhuis stuurt dikke rekening

Ziekenhuis stuurt dikke rekening
Desireé van Deurse/ Straatadvocaat

30-Mr-2023/ Heerlen

Onlangs meldde zich een cliënt waarbij een ziekenhuis in België meer dan een jaar na datum hem verzocht om een aantal documenten te ondertekenen.
Tevens kreeg cliënt wat fikse rekeningen voorgeschoteld voor ingrepen die hij had ondergaan.

De documenten die hem verzocht werden te ondertekenen betroffen machtigingen en verklaringen waarin gesteld werd dat hij op eigen initiatief deze behandelingen en diagnostiek had aangevraagd. Vrij van elke druk, dwang en/ of andere wilsgebreken.

Ziekenhuis stuurt dikke rekening
Mijn advies

Ik heb cliënt geadviseerd om deze niet te ondertekenen, daar hij zichzelf dan enorm financieel zou benadelen. Je wordt dan volledig verantwoordelijk voor de kosten van de behandelingen, ipv dat je het door kunt sturen naar je zorgverzekeraar. In geval van cliënt zou deze verklaring ook nog eens een pertinente onwaarheid zijn, daar hij niet op eigen initiatief deze zorg had aangevraagd, maar het advies volgde van zijn zorgverzekeraar.

Cliënt was in Nederland uitbehandeld, maar de pijnklachten waren niet verholpen. Daarom nam hij contact op met de zorgverzekeraar, welke hem naar ons buurland België verwezen.

Opvraag van het medisch dossier

Na opvraag van het medisch dossier van cliënt deed ik een aantal interessante constateringen. Er bleek dat er GEEN ENKELE toestemmingsverklaring ondertekend was geworden in dit gehele traject.

Zo ook de zogeheten ‘informed consent inzake betaling van behandelingen in het multidisciplinair pijncentrum ‘ –> Hierin zijn de betalingsverplichtingen van de patiënt vastgelegd. Een ander document wat in het dossier zat, eveneens niet voorzien van handtekening, was de ‘ specifiek geïnformeerde toestemming inzake risicovolle onderzoeken, behandelingen en/ of procedures.
Onder deze beide documenten stond vermeld ‘ Deze toelichting werd besproken met, de toestemming werd gegeven aan Art Pijncentrum’ . Echter stond nergens een naam vermeld van de behandeld geneesheer, waardoor onmogelijk te verifiëren valt of de patiënt wel voorzien is geworden van deugdelijke informatie vooraf, en door wie die informatie dan verstrekt is geworden.

Recht ten aanzien van behandelingen

Dit is echter wel het recht van de patiënt t.a.v. behandelingen.  In Nederland is o.a. deze kernwaarde vastgelegd in art. 7:453 BW. Ook getuigt het ontbreken van deze informatie uit het medisch dossier niet bepaald van goed hulpverlenerschap (zoals omschreven in de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

Dan was er nog het document ‘doel van de opnameverklaring’ –> Hierin is het recht van de patiënt vastgelegd om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname. Dit document stond voor het eerst wel op mijn cliënt’s naam, echter wederom niet ondertekend door een arts.

Vervolg

Aan de hand van de beschikbare stukken uit het medisch dossier kunnen we dus stellen dat niet te verifiëren valt of cliënt vooraf wel voldoende geïnformeerd is geworden over de voorgestelde behandelingen, de risico’s daarvan en de financiële aspecten die daarbij van belang zijn.
Dit vormt een schending van de patiënt –  rechten. Hierop is het ziekenhuis dan ook direct formeel aangesproken.

Het onderdeel ‘vrijwilligheid’ en het op eigen initiatief behandelingen aanvragen was eenvoudig te weerleggen doordat de documenten over het hospitalisatie verloop en de follow up instructies duidelijk lieten duidelijk zien dat patiënt ‘in opvolging’ naar het ziekenhuis was gekomen. Tevens werden er controle en vervolgafspraken ingepland. Hieruit blijkt dus dat patiënt niet uit eigen beweging om behandeling vroeg, maar de aanwijzingen van de behandelaren opvolgde.

Tot slot liggen de data van ondertekening in het verleden (meer dan een jaar) en wanneer patiënt die bij wijze van spreken vandaag zou ondertekenen, maar liegt op het document over de correcte datum van ondertekening dan is dit te beschouwen als valsheid in geschrifte. Ook om die reden heb ik mijn cliënt afgeraden om te tekenen.

Actie Straatadvocaat
Aanschrijven ziekenhuis

Middels een formele brief hebben wij het ziekenhuis laten weten dat het verzoek tot ondertekening afgewezen wordt. De vordering is onrechtmatig en het ontbreken van gegevens is niet te wijten aan mijn cliënt. Het ziekenhuis had hier zelf tijdig zorg voor moeten dragen. Mijn cliënt is niet degene die in gebreke is gebleven, maar het ziekenhuis die blijkbaar handelingen verricht zonder dat daar een ondertekend akkoord voor is afgegeven (meermaals) en pas een jaar later tot de ontdekking komt dat zij niet volgens de regels gehandeld hebben.

We hebben het ziekenhuis van harte uitgenodigd onze standpunten te weerleggen met concreet bewijs, wanneer zij van mening zijn dat hun vordering wel rechtmatig zou zijn.

Tot op heden, is het echter heel erg stil.WTF

Alle rechten voorbehouden
© 2023 Desiree van Deurse  © 2019 Stanley ter Haar

Plaats hier je reactie

Vind ik leuk Like
1
Geweldig Geweldig
1
Boos Boos
0

Laat een reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *