Processen binnen de overheid Stanley ter Haar Straatadvocaat Hoe kijk de overheid naar haar burgers
Stanley ter Haar StraatadvocaatStraatadvocaat

Processen binnen de overheid

Processen binnen de overheid
Stanley ter Haar / Straatadvocaat
De methodiek van de overheid

De overheid heeft een belangrijke rol in onze samenleving. Of we dit nou leuk vinden of niet. Volgens de Grondwet moet de overheid zorgen voor maatschappelijke en culturele ontplooiing, onderwijsmogelijkheden, rechtsbescherming, sociale zekerheid en een duurzame leefomgeving. Veiligheid onderwijs, zorg en ga zo maar door. De overheid moet ook de belangen van alle burgers behartigen en rekening houden met hun wensen en behoeften. Ook is de overheid verantwoordelijk voor handhaving, zij het met geweld. Maar hoe doet de overheid dat in de praktijk?

In de afgelopen decennia is de overheid regelmatig van aanpak veranderd in de opstelling naar haar burgers. In haar relatie tot de burgers. Los van mijn persoonlijke mening wil ik deze graag delen. De veranderingen hebben te maken met politieke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop de overheid haar taken uitvoert en haar rol invult. Ik denk dat er 3 invalshoeken te benoemen zijn. De burger als klant, De burger als partner dus gelijkwaardig. De burger als probleem.

Processen binnen de overheid
De burger als klant

De burger als klant begon in de jaren tachtig negentig. De overheid richtte zich meer op efficiëntie, marktwerking en deregulering. Het kon allemaal veel beter met veel minder geld. Ook was er teveel bemoeienis. De burger werd gezien als een klant of bezoeker die recht had op goede dienstverlening, ondersteuning, zorg onderwijs en ga zo maar door. Je moest als burger wat te kiezen hebben. De overheid moest faciliteren en de kwaliteit stond centraal. Ook concurreerde de overheid in meer of mindere mate met aanbieders. Dit vooral binnen het sociaaldomein. De overheid werd een bedrijf dat moest concurreren op prijs en klanttevredenheid.

De burger als partner

De burger als partner begon in de jaren 2000. Dit kan ik mij nog goed herinneren. Het thema gelijkwaardigheid en partnerschap  was niet alleen de nieuwe aanpak van de overheid, maar ook binnen welzijnsorganisaties. Vragen als wat vind jij, of hoe ziet u het voorzicht hoorde bij deze methodiek. De overheid begon zich meer te richten participatie, samenwerking men wilde meer gebruik maken van de kennis, ervaring en betrokkenheid van burgers bij het maken en uitvoeren van beleid. De burger werd gezien als een partner die mee kon denken, mee kon doen en mee kon beslissen. De overheid moest zich openstellen voor de ideeën en initiatieven van burgers en hen ondersteunen en faciliteren.

De burger als probleem

Eigenlijk toe ik ouder werd leek het net alsof de overheid mij begon te zien als een probleem, Maar dit was collectief. De overheid was van mening dat er te veel niet in de haak was en begon zich meer ging richten op controle, handhaving en sancties. De overheid wilde meer grip krijgen op complexe maatschappelijke problemen zoals fraude, criminaliteit, radicalisering en polarisatie. En het leven van de burger zelf. De bevolking werd gezien als een probleem dat moest worden voorkomen, opgespoord of bestraft. De overheid moest zich strenger opstellen tegenover burgers die zich niet aan de regels hielden of misbruik maakten van voorzieningen. De overheid werd een waakhond die moest toezien op naleving en handhaving.

Processen binnen de overheid

Los van de mening die ik zelf heb als mens. vind ik het belangrijk om uit te leggen dat ook de overheid net als wij mensen in een proces zitten. Niet alles is goed, gaat goed, bij mij ook niet trouwens. Maar ook niet alles is slecht bedoeld. Verdeling van de rijkdom en het genereren van gelijke kansen, zorgt ervoor dat de mensen zich op een andere manier ontwikkelen. en er minder controle nodig is. Laten we eerlijk zijn, mensen die naar de voedselbank moeten. Of een dure jacht kopen. Gezinnen waar twee mensen werken en het net wel of niet lukt. En gezinnen die nieuwe huizen laten bauwen in dure wijken. Het systeem is enorm kwetsbaar voor corruptie. niet door het systeem. Maar  door de hebzucht van de mens zelf. als we echt onze eigen wetten en regels zouden nakomen, was de wereld een andere plek.

Alle rechten voorbehouden
© 2023 Stanley ter Haar © 2023 Desiree van Deurse

Plaats hier je reactie

Vind ik leuk Like
1
Geweldig Geweldig
0
Boos Boos
0

Laat een reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *