Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Wonen Stanley ter Haar Desireé van Deurse
Stanley ter Haar StraatadvocaatVrienden van

Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Wonen

Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Wonen
Stanley ter Haar/ Straatadvocaat

De huurdersbelangenvereniging (HBV) IJsseldal is een onafhankelijke vereniging en behartigt de belangen van huurders van de woningcorporatie Stichting IJsseldal Wonen in de Gemeente Voorst en in Gorssel en omliggende dorpen (gemeente Lochem).

De belangrijkste activiteiten van stichting IJsseldal Wonen

  1. De Stichting IJsseldal Wonen gevraagd en ongevraagd adviseren over hun huurprijsbeleid, renovatiebeleid, samenwerkingsafspraken met de Gemeentes over het bouwbeleid in brede zin, communicatie met de huurders etc.
  2. Het bemiddelen bij problemen van huurders.
  3. Een goede samenwerking realiseren met de Stichting IJsseldal Wonen op basis van de Samenwerkingsovereenkomst.
  4. Contacten onderhouden met groepen huurders via klantenpanels en buurtbijeenkomsten.
  5. De huurders informeren over hun rechten en plichten.
Stichting IJseldal wonen stanley ter haar straatadvocaat
Stichting IJseldal wonen

Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Wonen Wet Overleg Huurder Verhuurder.

Het overleg met de woningcorporatie is wettelijk vastgelegd in de Wet Overleg Huurder Verhuurder. De samenwerkingsovereenkomst is hierop gebaseerd. Vanaf 1 juli 2015 is de corporatie verplicht de huurdersorganisatie te betrekken bij het beleid en de advisering van de huurders is zwaarder gaan wegen. Ook de Gemeentes hebben de verplichting de huurdersorganisaties te betrekken bij het woonbeleid.

De HBV is lid van de Woonbond. De Woonbond is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, die adviezen kan geven en kan bemiddelen bij geschillen. De Woonbond verzorgt cursussen voor bestuursleden van huurdersorganisaties over rechten en plichten van huurders, regelgeving, leefbaarheid van buurten etc.

De HBV is er voor álle huurders van IJsseldal Wonen.

lle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar © Stanleyter haar blog ©2023

Plaats hier je reactie

Vind ik leuk Like
0
Geweldig Geweldig
0
Boos Boos
0

Laat een reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *