Decentralisatie Bescherm wonen Straatadvocaat nieuws sociaal domein
NieuwsStanley ter Haar Straatadvocaat

Doordecentralisatie 2023 bescherm wonen

Doordecentralisatie 2023 bescherm wonen
Sociaaldomein/ Weten en regelgeving

01-jan2023/ Leeuwarden

Kamerbrief met stand van zaken verdere
decentralisatie beschermd wonen (Lees meer)

De doordecentralisatie van beschermd wonen is een belangrijke ontwikkeling in de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het doel is om deze mensen meer te laten deelnemen aan de maatschappij vanuit een thuisomgeving in de eigen wijk. Dit sluit aan bij het advies van de commissie Dannenberg uit 2015. De decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. is een belangrijk onderwerp dat veel aandacht en zorgvuldigheid vereist.

Doordecentralisatie 2023 bescherm wonen en de uitdaging

De vraag is hoe de 43 centrumgemeenten, en de 355 gemeenten de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor deze kwetsbare doelgroep. Uit de voorgaande jaren is gebleken dat de decentralisatie veel haken en ogen kent. Het gaat om mensen die niet zelfredzaam zijn maar ook niet altijd even assertief.

Ook spelen omgevingsfactoren een rol. Cliënten worden gehuisvest in de wijk maar niet iedereen zit hier op te wachten. Is er genoeg draagkracht voor dit plan en is de draaglast niet te veel voor de wijken?

Wij hopen u te zien op de bijeenkomst en samen te werken aan een betere zorg voor deze doelgroep.

Doordecentralisatie 2023 bescherm wonen
43 centrumgemeenten, 355 gemeenten

De doordecentralisatie houdt in dat niet alleen de 43 centrumgemeenten, maar alle 355 gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners. Dit betekent dat zij ook de middelen hiervoor ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. Daarnaast komt er een woonplaatsbeginsel, dat regelt dat de gemeente waar iemand woont of wil gaan wonen verantwoordelijk is voor de ondersteuning .

De invoering van de doordecentralisatie en het woonplaatsbeginsel was oorspronkelijk gepland voor 1 januari 2022, maar is uitgesteld tot 1 januari 2024. Dit komt omdat er nog veel aandachtspunten en risico’s zijn rond de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van beschermd wonen. Een werkgroep van VWS, de VNG en BZK heeft verschillende scenario’s en mogelijke waarborgen onderzocht en besproken met alle betrokken partijen.

In een bestuurlijk overleg tussen staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de VNG op 30 juni 2022 werd opnieuw commitment uitgesproken voor de doordecentralisatie van beschermd wonen. Extra waarborgen geven alle partijen het vertrouwen de beweging naar Beschermd Thuis voort te kunnen zetten. Deze waarborgen zijn onder andere:

Doordecentralisatie 2023
Nieuwe onderdelen

  • Een wettelijke verplichting tot regionale samenwerking tussen gemeenten bij de inkoop en bekostiging van beschermd wonen.
  • Een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden om in te grijpen bij gemeenten of samenwerkende gemeenten als de beschikbaarheid van beschermd wonen onvoldoende is.
  • Een geleidelijk ingroeipad voor de nieuwe financiële verdeling over gemeenten.
  • Een transitieteam dat individuele regio’s zal ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van de doordecentralisatie.

De doordecentralisatie van beschermd wonen is een complexe en ingrijpende verandering, die veel vraagt van alle betrokken partijen. Het is daarom belangrijk om goed te blijven monitoren, evalueren en leren van de ervaringen in de praktijk. Alleen zo kan beschermd wonen een effectieve en passende vorm van ondersteuning blijven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Alle rechten voorbehouden
© 2019 Stanley ter Haar © 2023 Stanley ter haar blog

Plaats hier je reactie

Vind ik leuk Like
0
Geweldig Geweldig
0
Boos Boos
0

Laat een reactie achter.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *