Stanley ter haar, leeuwarden, stichting burgers in beweging
DemonstratiesPolitiek

Wanneer de overheid niet luistert naar haar inwoners

De laatste jaren is het thema vertrouwen uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp van discussie in
bestuurlijk Nederland. In het licht van toenemende kritiek op bijvoorbeeld politieke leiders,
wetgevingstrajecten, de politie of toezichthouders, maakt men zich zorgen over het vertrouwen dat
overheidsorganisaties en publieke figuren genieten. Alhoewel Nederland in vergelijking tot andere
Europese landen nog steeds een high-trust society is, blijkt de onrust niet geheel ongegrond. Zo toont
onderzoek van TNS Nipo in 2008, 2009 en 2010 aan dat burgers de dienstverlening van de overheid
in die jaren met respectievelijk een 6,4, een 6,4 en een 6,5 waarderen.4 Onderzoek door het Sociaal
Cultureel Planbureau en de Legitimiteitsmonitor Democratisch Bestuur laten grote schommelingen
zien in het vertrouwen van burgers in de politiek en publieke instituties.
5
En onderzoek van
Motivaction toont aan dat het vertrouwen in ambtenaren de laatste jaren is gestegen, maar dat
overheidsdienaars door de helft van de bevolking traag worden bevonden, en lui door een kwart.6
Ook in het buitenland zijn sommige verontrustende trends waarneembaar. 7
In een uitvoerige
review van literatuur en praktijk presenteerde UNDESA in 2006 een aantal ontwikkelingen die het
vertrouwen van burgers in de overheid wereldwijd onder druk zetten.
8
Ze bespreken een aantal
algemeen geldende factoren, te beginnen met de invloed van de economie. In het algemeen
vertrouwen mensen een overheid meer die economische groei kan bewerkstelligen, werk kan creëren,
en in toegang voorziet tot onderwijs en andere diensten. Competitie, economische dislocatie ten
gevolge van globalisering, groeiende ongelijkheid en een toenemende hoeveelheid gemarginaliseerde
groepen mensen doen het publiek twijfelen aan het vermogen en de bereidheid van overheden om
passende actie te ondernemen. Ten tweede stelt het rapport dat de perceptie van corruptie in de
politiek de sterkste predictor is van institutioneel wantrouwen, alsook dat de perceptie van corruptie in
lokale instituties wantrouwen in de politiek veroorzaakt. Een aanhoudende reeks van
corruptieschandalen in de wereld komt het vertrouwen van burgers dientengevolge niet ten goede.
Ten derde is de mate waarin participatie en directe beïnvloeding mogelijk is voor veel burgers steeds
meer van belang, terwijl mogelijkheden daartoe beperkt blijven.
9

Hindeloopen
Wanner de overheid niet naar haar inwooners luisterd
Is er geen sprake van een democratie
Democratie

Democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Dictatuur

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin absolute macht doorgaans bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen (bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie) berust.

Hindeloopen
Meer en meer mensen over de hele wereld gaan straat op
Zij zien dat inwoners meer en meer hun vrheid kwijt raken
Angst

Door bevolkingsgroep angstig te maken. Word de roep naar besluitvorming vanuit de overheid

Wetgeving

Door een bevolkingsgroep angstig te maken. Stemmen zij in, met wet en regelgeving waar het volk normaal gesproken niet mee Accord zou gaan

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.