stanley ter haar straatadvocaat leeuwarden maatschappij
Straatadvocaat

De Straatadvocaat

De Straatadvocaat is een vertrouwenspersoon en belangenbehartiger die de kant kiest van mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. De straatadvocaat speelt een heel eigen rol: hij is geen hulpverlener en bewaart zijn onafhankelijkheid ten opzichte van hulpverlening, dienstverleners en lokale overheid, maar weet hen wel te vinden en aan te spreken. De Straatadvocaat opereert op het snijvlak waar het vaak fout loopt, communicatie wordt onderbroken en waar de maatschappelijke én individuele lasten het grootst zijn. Doel is het herstellen van vertrouwen, bij elkaar brengen van zorg en maatschappelijke dienstverlening.

De Straatadvocaat is een soort ‘vliegende keep’

Hij is mobiel, kan snel ter plaatse zijn en werkt zo min mogelijk op kantoor (outreachende werkwijze). Hij zoekt actief mensen op die tot de doelgroep kunnen worden gerekend, kent de ‘rafelrand’ van de samenleving en (onder)zoekt actief de mogelijkheden tot samenwerking met álle betrokkenen: mantelzorgers, hulpverleners en maatschappelijke dienstverleners (sociale dienst, woningbouwverenigingen, politie, onderwijs, gemeenten) De straatadvocaat staat mensen bij op juridisch gebied bij procedures, en vergroot daarmee de kans op maatschappelijk herstel.
(bron: Manifest ‘StraatAdvocaat’).

Afbakening speelveld

De straatadvocaat begeeft zich nadrukkelijk niet op het speelveld van de hulpverlening. De hulpverlening heeft zijn eigen taak en moet dit vooral blijven doen. Echter als dak- en thuisloze heb je vaak te maken met een veelheid aan instanties die vaak onvoldoende op elkaar aansluiten en moeilijk samenwerken. Dat kan er toe leiden dat juist mensen die heel veel
problemen hebben weinig (of zelfs geen!) hulp hebben. Soms is het al lastig om überhaupt bij de hulpverlening binnen te komen. Een straatadvocaat kan mensen daarin bijstaan.

Voorbeeld van aantal instanties waar één persoon mee te maken kan hebben:

• Maatschappelijke Opvang
• Verslavingszorg
• GGZ
• Huisarts
• GGD
• Schuldhulpverlening
• Dagbesteding
• Sociale Dienst
• Reclassering
• Woningbouwvereniging

Het blijkt in de praktijk een hele klus om al deze zaken goed op elkaar af te stemmen. Ook voor hulpverleners is dit een flinke kluif. De dak- en thuisloze zelf dreigt steeds meer grip en zicht op het eigen leven kwijt te raken. Iemand die op straat leeft, sleept vaak geen administratie en agenda met zich mee. Als iemand niet beschikt over een postadres is het nog lastiger om het overzicht te bewaren. Overal waar mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden, tussen wal en schip dreigen te vallen kan de straatadvocaat in actie komen.

Klik hier om terug te gaan.

Plaats hier je reactie

Like
0
Geweldig
0
Boos
0

Reacties uitgeschakeld.