Demonstraties

Den Haag 30 mei Koekamp Anti-lockdown demonstratie,

In het kader van demonstreren moet je leren, kon ik merken dat in zijn algemeen de hele organisatie stukken beter was dan de vorige keer. Zo waren er gisteren meerdere demonstraties op verschillende locaties, die allemaal netjes van te voren waren aangevraagd en waar ook een vergunning voor was verleend. Op de locatie aan de Koekamp (de grootste demonstratie) zag het er allemaal keurig uit. Er was een podium met diverse sprekers en voor dat podium was met afzetlint op de grond een vak gemaakt waarin 30 demonstraten konden staan zodat de Corona maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, ook daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Zowel de organisatie als de demonstranten probeerde dan ook zichtbaar gehoor te geven aan deze oproep, zodat de demonstratie niet voortijdig zou worden beëindigd. In eerste instantie ging dat ook goed, ondanks dat er veel meer dan 30 mensen in en rond het park aanwezig waren vond de burgermeester het nog niet te druk en mocht de demonstratie gewoon doorgaan, er hing een ontspannen sfeer wat mij zeker een positief gevoel gaf. Het viel mij op dat er dit keer eigenlijk twee soorten groepen demonstranten waren. Aan de ene kant mensen die we ook zagen tijdens de vorige anti-lockdown demonstratie op 5 mei en oprecht hun best deden om deze demonstratie op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen, maar aan de andere kant ook een groep, die onder het genot van een biertje, meer voor sensatie leek te komen dan voor een vreedzaam protest tegen de situatie waarin we nu verkeren. Deze groep was volgens mij met andere intenties naar de Koekamp gekomen en trok zich dan ook weinig aan van de aanwijzingen van zowel de politie als de organisatie.

Verschillende partijen met verschillende belangen
Bij een demonstratie zijn verschillende partijen betrokken met allemaal weer eigen belangen zoals: politie, demonstranten, pers, toeschouwers en personeel van omliggende ondernemingen. Hieronder geef ik kort mijn visie op de partijen die gisteren een rol speelden tijdens de demonstratie.
Politie
De politie was, zowel zichtbaar als onzichtbaar (undercover agenten), goed vertegenwoordigd. Waarom er zoveel agenten in burger tussen de demonstranten rondliepen is mij nog steeds niet precies duidelijk, wat wel duidelijk was, was dat zij voor hun relevantie informatie uit de groep demonstranten haalden en die vervolgens weer doorgaven aan andere collega’s ter plekke en de lokale autoriteiten. Sommige demonstranten werden hier wat nerveus van en ook werden agenten in burger ervan verdacht dat zij expres onrust aan het veroorzaken waren, zodat daardoor de demonstratie eerder zou worden beëindigd. Wat duidelijk moge zijn is dat de agenten in burger zich toch zodanig verdacht gedroegen, dat ze daardoor juist opvielen. Er was dit keer ook veel meer ME aanwezig dan bij de vorige demonstratie en je kon duidelijk merken dat de politie beter was voorbereid, maar toch ook op het ergste was voorbereid, maar het begin van de demonstratie maakten ze zeker een ontspannen indruk. De stemming veranderde toen na overleg met de burgemeester die het op dat moment te druk begon te vinden, de politie de opdracht kreeg om de Koekamp te gaan ontruimen. Omdat er veel meer dan 30 mensen in het park aanwezig waren die volgens de burgermeester de uiterlijk kenmerken zouden hebben van demonstranten. Begon de politie vriendelijk het publiek te verzoeken het park te verlaten, zodat de demonstratie met 30 mensen op de afgesproken plek door zou kunnen gaan, deed men dit niet en zouden daardoor de maatregelen niet meer gehandhaafd kunnen worden liep je als bezoeker het risico om gearresteerd te worden op basis van het niet in acht nemen van de corona maatregelen en de WOM (Wet Openbare Manifestatie). Uiteindelijk was na ongeveer een uur de grens van het toelaatbare bereikt en vond definitieve ontruiming van het terrein plaats op bijna dezelfde wijze als 5 mei. Een aantal mensen zijn hierbij aangehouden, de aanhoudingen verliepen wel een stuk rustiger dan de vorige keer, echter vind ik dit zelf nooit leuk om te zien.
Demonstranten
Zoals ik eerder schreef waren er twee groepen demonstranten aanwezig. Mensen die sociaal en op een vreedzame manier demonstreerden en mensen die eigenlijk het tegenovergestelde deden. Ik wil zeker benadrukken dat ik duidelijk heb kunnen waarnemen dat de groep die op de oproep van de organisatie was afgekomen voor een vreedzaam protest, enorm zijn best heeft gedaan om er iets moois van te maken, maar dat er ook veel mensen uit de omgeving op de demonstratie af waren gekomen die waarschijnlijk gehoord hadden dat er wat te doen was in de stad en die zich niet aan van de aanwijzingen van de organisatie hielden, die op dat moment de mensen echt wel toesprak om zo de rust in het park te bewaren. Zij zochten bewust de confrontatie met de politie en zongen liederen die je anders weleens hoort in een voetbalstadion. Toen de politie aan begon te geven dat de burgermeester het te druk begon te vinden en mensen vriendelijk noch dringend werden verzocht het terrein te verlaten, gaven de meesten mensen hier ook eigenlijk wel gehoor aan. Waardoor een politie optreden zoals een paar weken geleden niet nodig was. Er zijn weinig charges uitgevoerd, maar wel werd de grote aanwezigheid van de politie, toch wel een klein beetje als intimiderend en provocerend ervaren, door verschillende demonstranten.
Pers
Ook was er veel pers en media aanwezig. Wat mij dit keer opviel is dat elke belanghebbende groep samen werkt met een partij die voor hun de media verzorgd, maar wel vanuit het perspectief van die desbetreffende groep. Er waren veel bloggers/vloggers en freelance journalisten die net zo als ik, op eigen houtje op pad waren en daarvan op eigen wijze maar zeker niet ongekleurd verslag doen en natuurlijk heb je ook altijd nog de meer traditionele en mainstream media. Om een goed en zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de situatie, is en blijft het volgens mij van belang verschillende media bronnen te raadplegen.
Toeschouwers
Op elke gebeurtenis waarbij ‘sensatie’ verwacht wordt, komen toeschouwers af. Dit keer was dit toch een ander publiek dan bij de demonstratie op 5 mei. De meeste toeschouwers waren veelal toevallige voorbijgangers die snel hun weg vervolgden. Die voelden zich niet echt geroepen om lang te blijven staan kijken. Dit zou ook te maken kunnen hebben met het optreden van de politie, die zo her en der toch al wat bekeuringen aan het uitschrijven was, voor het niet naleven van de anderhalve meter regel.
Personeel
In tegenstelling tot de politie zag je dit keer een stuk minder ander personeel bijv. NS personeel, HTM medewerkers, BOA’s en winkelpersoneel op straat. Misschien dat ze zich na de vorige keer minder veilig voelden of de instructie hadden gekregen, het deze keer aan de politie over te laten.
Conclusie
De demonstratie van gisteren was beter georganiseerd en voorbereid dan de demonstratie op 5 mei. Dit geldt zowel voor de politie als voor de demonstatie zelf. (Mijn complimenten) De demonstratie was van tevoren aangevraagd en goed gekeurd, alleen was het gewoon niet mogelijk (volgens de autoriteiten) om op dit moment met zoveel mensen te demonstreren binnen de nieuwe anderhalve meter samenleving. Door de forse inzet van de politie is de situatie minder geëscaleerd dan de vorige keer, toch zijn er helaas wel een paar arrestaties verricht. De organisatie heeft geprobeerd de demonstratie in goede banen te leiden, maar door de toch wel grote groep mensen met een sterke eigen mening was dit voor hun ook lastig hand te haven. Ook zorgden lokale omstanders voor veel onrust, of het optreden van de politie noodzakelijk was laat ik in het midden wel kunnen we vaststellen dat de reden van ingrijpen niks te maken had met het gedrag van de demonstranten die op de oproep van de organisatie waren ingegaan om wel gewoon op een normale manier te komen demonstreren.
Draagvlak
Ik kon merken dat er meer en meer draagvlak komt voor dit soort demonstraties. Burgers zien in een rap tempo veel veranderen in het land en hun directe omgeving en maken zich ernstige zorgen over de toekomst.
Respect
Voor de demonstranten die zich respectvol gedroegen en zich vreedzaam hebben opgesteld heb ik respect. Wanner jij er van overtuigd bent dat de overheid schade berokkent aan jou als individu of je omgeving. Is dit het enige wat je als burger kunt doen om je ongenoegen te uiten, jezelf verenigen en zeggen wij willen dat het anders gaat. Ondanks deze corona crisis is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat als deze vorm van protest niet langer toegestaan is, wat dan nog wel mogelijk is?
“Teamwork makes the dream work”
Waar ik eerst toch wel wat kritisch was over de samenwerking tussen de verschillende groepen en de onderlinge verhoudingen, is deze demonstratie toch ook een soort voorbeeld geweest van hoe het ook kan. Je zult natuurlijk altijd mensen hebben in deze groepen, die de onderlinge verschillen niet boven het algemene belang zetten en hierdoor ontbreekt het soms nog wel eens aan samenhorigheid. Toch lijkt hier ook steeds meer verbetering in te komen.
Behandel jezelf, je omgeving en een ander met respect. Denk om hoe je dingen zegt, het kan ook afschrikken. Wie namens het volk zegt te spreken, spreekt dan ook de taal van het volk. Deze is divers maar heeft als basis liefde en respect. ‘Demonstreren moet je leren’, vertelde iemand mij eens, en er is geleerd..
Overheid
Ik hoop echt dat de overheid beseft dat de rechten van mensen en het recht op demonstreren, door de coronacrisis/anderhalve meter samenleving enorm worden aangetast. Ik denk ook dat de overheid verplicht is alternatieven te faciliteren mochten de maatregelen rondom deze crisis voortduren. De kans bestaat dat mensen straks gaan demonstreren omdat ze niet meer mogen demonstreren. Dit is dan hun goed recht, maar zo ontstaat er wel een negatieve spiraal tussen burgers en de overheid.
Tot slot
Ik denk dat het grootste probleem zit in hebzucht, maar ook dat mensen hun kansen worden afgenomen. Je eigen kansen scheppen is alleen mogelijk als je daarin niet belemmerd wordt. Hebzucht zit in ieder mens. We willen allemaal iets bereiken, maar kunnen het ook moeilijk vinden om iets te delen. Dit zorgt altijd voor een spanningsveld tussen zij die tevreden zijn en degenen die dit niet zijn, vaak ook terecht.
Wanneer je in je bestaansrecht wordt bedreigd heb je een groter gevoel van onvrede dan wanneer de zaken goed geregeld zijn. Iedereen weet wel dat rijkdom geen garantie is voor geluk, net zomin dat armoede betekent dat je niet gelukkig kan zijn. Dit geldt ook voor vrijheid. Ik ben vrij en zal altijd vrij zijn ook in een lockdown. Vrijheid heeft niks te maken met gaan of staan waar je wil, het is een state of mind
Er is niemand anders verantwoordelijk voor mijn geluk dan ikzelf.
Stanley ter Haar

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.